Kotiseutupolku


Muuruveden Kotiseutuyhdistys ry aloitti syksyllä 2019 Niilo Lintusen ja Mikko Huhtalan aloitteesta Kotiseutupolku -nimisen hankkeen. Hanke on kolmevuotinen.


Hankkeella on kaksi ensisijaista tavoitetta: 1. Tallentaa vielä elossa olevien kyläläisten kertomana Muuruveden kylän kulttuurihistoriaa tuleville sukupolville, 2. rakentaa kylän raitille kotiseutupolku -reitti, jonka varrelle merkitään kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja paikat.


Kylän keskustaan asennetaan opastetaulut, joihin kotiseutupolku-reitti ja -kohteet on merkitty ja numeroitu. Reitin varrella kohteiden vieressä on vastaava numero.
Ensimmäiset kolme opastetaulua on tarkoitus saada valmiiksi syksyn 2020 aikana. Tauluissa on QR-koodi -linkki yhdistyksen kotisivuille, josta löytyy lisätietoa polun kohteista.
Myöhemmin 2021-2022 Kotiseutupolku-reitti myös painetaan esitteeseen ja kirjaseen, jos saamme sille rahoituksen. Reittikartta laminoidaan lainattavaksi mukaan Kotiseutumuseolta ja kylän palvelupisteistä ja yrityksistä.


Kotiseutupolku-työryhmään kuuluvat Niilo Lintunen, Erkki Luukkonen, Martti Kukkonen, Kalevi Hyvärinen, Jussi Kokkarinen, Mikko Huhtala, Jaakko Korhonen ja Anna Koivukoski. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa, viimeksi elokuussa ja materiaalia on kertynyt paljon. Tarinoita on tallennettu myös äänitteinä ja kylän vanhoja rakennuksia piirretty kartalle. Valitettavasti Korona-rajoitukset ovat hidastaneet suunnitelmiamme, mutta hanke etenee etätyönä valokuvien ja muun materiaalin keräämisellä.


Hankkeen osana suunniteltu Kotiseutupäivä 28.7.2020 siirtyy Korona-rajoitusten takia kesälle 2021.