Palaa kohteeseen Kotiseutupolku

Taulu 5: Putaansaari

Muinaisjäänteet Putaansaari

Muinaisjäännöskohteet 1-3 Putaansaaressa, Mikroliitti Oy, 2015, Muuruveden yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. Kuvassa numerot 1,2 ja 3 ovat venäläisten kaivamia juoksuhautojen jäänteitä. Numeron 1 vieressä punainen piste kertoo Miekanhiontakiven sijainnin.

Esihistoriallinen Miekanhiontakivi löytyi sattumalta, kun Mikroliitti Oy:n inventoijat dokumentoivat paikalla olevia venäläisten rakentamia puolustusvarustuksia. Kivi on kovaa harmaata kivilajia, sen laajuus on 1,2*1 m ja korkeus 0,6m. Kiven luontaisella yläpinnalla, sen keskellä, on selkeästi ihmisen aikaansaama uurre, jonka pituus on 47 cm ja keskimääräinen leveys n. 40mm. Muuruvedellä on löydetty runsaasti kivikautisia esineitä ja merkkejä kivikautisista asuinpaikoista.

Kunnalliskoti

Kunnalliskoti, kuvaaja Eila Luukkonen, kuvausajasta ei tietoa.

Sosiaalilautakunnan esityksestä ja voimaan tulleen köyhäinhoitolain edellyttämänä Muuruvedelle rakennettiin ”puutteeseen ja köyhyyteen sortuneita vähäväkisiä” varten kunnalliskoti, joka avattiin 5.10.1914. Kunnalliskodin rakennuksen suunnitteli rakennusmestari Honkavaara. Kunnalliskodissa asui toiminnan alussa 90 hoidokkia, joista osa osallistui talon töihin. Kunnalliskodin viereen rakennetussa Lastenkodissa asui 25 lasta 1924-1928. Sittemmin lastenkodin rakennus paloi, mutta sen paikalle rakennettiin yksityisesti uusi samanlainen rakennus. Sekä kunnalliskodin että lastenkodin rakennukset ovat nykyään kunnostettuina yksityisomistuksessa.

Kunnalliskodin saunan rakentamista 1910-20. Kuva Maire Tiilikainen. Tunnistatko kuvan rakentajia?

Lossiyhteys Putaansaaresta mantereelle ja Muurutvirran silta

Kulkuyhteys Putaansaaresta mantereelle Muurutvirran yli syntyi, kun kunta 1921 päätti rakennuttaa kapulalossin. Vaikka Muuruvedellä onkin merkkejä hyvin varhaisesta asutuksesta, jopa kivikaudelta, voidaan alueen varsinaisen kehityksen katsoa alkaneen säännöllisen laivaliikenteen aloittamisesta Kuopion ja Muuruveden välillä 1800-luvun puolivälissä. Muurutkosken ruoppaus 1897 mahdollisti vesitieyhteydet yläpuoliseen vesistöön Karjalankosken kautta Juankosken tehtaille ja höyrysahoille. Nykyinen Muurutvirran silta valmistui 1960.

Kuva vuodelta 1952, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja tuntematon. Näkymä lossilaiturilta Putaansaareen päin. Virrassa Uittoyhdistyksen hinaaja Kiva ja sen takana lossi. Virran toisella puolella näkyvät Kunnalliskodin rakennukset ja virran rannassa Putaansaaren lossilaituri.

Valokuvia Lossireitiltä ja sillan rakennuksesta

tekstit päivittyvät….

Näkymä Kunnalliskodin puoleiselta lossile johtavalta tieltä mantereelle. Kuvassa oikealla lossimökki ja vasemmalla Koskenheikkilän rakennukset. Kuvakaappaus Muuruvesi _ täällä juuremme DVD:ltä.

Muurutvirran silta

Muurutvirran sillan rakentajia 1959. Kuva Maire Tiilikainen. Tunnistatko kuvan rakentajia?

…..