Muuruveden kallioperän erikoisuuksia; kirkon kivet

Geologi Olli Äikäs on tehnyt tänne kolme artikkelia Muuruveden kallioperästä. Ensimmäisessä artikkelissa selostetaan kallioperäkartoituksen historiaa. Toisessa artikkelissa on esitelty tarkemmin itse kallioperän koostumusta. Tässä artikkelissa kerrotaan joistakin Muuruveden kallioperän erikoisuuksista sekä kirkon rakennukseen käytetyistä kivilajeista.

Kallioperäkartoituksessa tehtiin havaintoja myös jäätikön kuljettamista irtolohkareista, etenkin soramontuilla, metsäteiden varsilla ja vähän veden aikaan rannoilla. Kalkkikivilohkareita löydettiin esimerkiksi Putaansalmen ja Akonveden rannalta. Niiden lähin mahdollinen lähtöpaikka kalliossa voisi olla Akonveden pohjassa sen länsipäässä. Muuruveden pohjoispuolelta Huonharjun soramontusta löytyi pienen kalakukon muotoinen, hyvin kevyt lohkare. Sen poikkileikkaus osoittaa, että kauttaaltaan rapautuneen kuoren sisällä on tervettä kalkkikiveä (Kuva 1).

Kuva 1. Huonharjun ”kalakukosta” (GTK:n havainto OPÄ-97-L264) sahattu siivu: keskellä on vielä tervettä kalkkikiveä. Jäätikön kalliosta irrottaman, kuljettaman ja sitten jään sulaessa uuteen paikkaan jääneen kiven pintaan on noin 10 000 vuoden kuluessa syntynyt (kemiallisesti liukenemalla) 2-4 cm paksu rapautumiskuori. Kuva: O. Äikäs.

Kallioperäkartoituksessa löytyi Sydänmaalta kaksi pientä pallokiviesiintymää kalliosta (Kuva 2), ja Akonpohjan Kiviharjun isäntä Pentti Pohjolainen löysi pihapiirinsä läheltä pallokivilohkareen (Kuva 3). Pallokivet eivät ole yksistään suomalainen erikoisuus, mutta täällä niitä on kuvattu ja tutkittu erityisen runsaasti. Muuruveden pallokivet on esitelty GTK:n teemajulkaisussa (Lahti 2005); sen kannessa on kuva kivipallosta, jonka aines on Sydänmaan pallokiveä. Kuopiossa Neulaniementiellä on GTK:n toimitalon pääoven edessä nähtävillä kattava kokoelma suomalaisten pallokivien näytteitä.

Kuva 2. Rataharjun pallokiveä Sydänmaalta, kiillotettu laatta. Kuva: O. Äikäs 2020.
Kuva 3. Kiviharjun pallokivilohkare. Vasaran varressa on 10 cm jaotus. Kuva: O. Äikäs 1999.

W.W. Wilkmanin päiväkirjoissa on mainintoja kallioista, joista on otettu uunikiviä tai yritetty louhia kalkkikiveä paikalliseen käyttöön. Uudemmassa kallioperäkartoituksessa löydettiin joitakin pieniä louhoksia ja kallion rintuuksia, joista on otettu kiveä talojen ja navetoiden perustuksiin ja rautatien rakentamiseen. Puijon Kiven jo hylätyt louhokset Ylä-Pieksällä ovat tiettävästi ainoa yritys kaupallisen rakennuskiven tuottamiseksi. Maastossa nähtiin myös siirtolohkareita, joista oli kiilaamalla irrotettu ja viety pois kivipaasia.

Muuruveden kirkon seinät näyttävät olevan Juuruksen tonaliittia ja kivijalka mikrotonaliittia: vanhempi kivi seisoo siis nuoremman varassa. Kartoituksessa ei löydetty sellaista louhosta kalliosta, josta kirkon kivet olisi voitu ottaa. Juuruksen tonaliittia esiintyy kalliossa lähimmillään kaksi kilometriä kirkosta länteen ja suurena alueena kauempana luoteessa, Ylä-Pieksän molemmin puolin – juuri siellä, mistä mannerjäätikkö saattoi irrottaa ja kuljettaa lohkareita kirkon suuntaan. Kivet on voitu siten lohkoa suurista siirtolohkareista. Josef Stenbäck (1904) totesi käytyään Muuruvedellä 1901, ettei kirkon rakennusmateriaalina tullut kyseeseen mikään muu kuin seudulla runsaana esiintyvä mitä kaunein (”den härligaste”), kaikkiin suuntiin helposti lohkottava vaaleanharmaa graniitti; tämä toteamus sopii myös siirtolohkareisiin. Kustilan talon navetta rakennettiin kirkon kanssa samoihin aikoihin, ja näyttää siltä, että kirkon seinään valittiin tasalaatuisimmat harmaat kivet, ja siitä karsitut kirjavammat kivet päätyivät navetan muuriin (ks. Riekki 2004).

Kivijalan mikrotonaliitissa näkyy tälle kivelle tyypillistä tumman ja vaalean aineksen kuviointia, komposiittijuonen rakennetta. Näitäkin kiviä on varmasti ollut saatavilla riittävän suurina lohkareina; kuitenkin sen verran niukasti, että niiden käyttö kirkossa on rajoittunut kivijalkaan. Esimerkki tällaisesta lohkareesta pönöttää Kivennavan matkailukartanon edustalla: pituutta ja ympärysmittaa on riittävästi moneen paateen, ja kivessä näkyy samaa komposiittijuonen rakennetta kuin kirkon kivijalassa (Kuvat 4-6).

Kuva 4. Komposiittirakenteista mikrotonaliittia Muuruveden kirkon kivijalassa. Kuva: O. Äikäs 2003.
Kuva 5. Mikrotonaliittia Särkisaaren rantakalliossa Kotasalmella, GTK:n havainto OPÄ-87-23. Vasaran varsi osoittaa pohjoiseen: silokalliossa näkyvät mannerjäätikön hiomat uurteet ja kourut luoteesta kaakkoon. Kuva: O. Äikäs 1987.
Kuva 6. Siirtolohkare Kivennavan matkailukartanon pihamaalla: komposiittirakenteista mikrotonaliittia. Tällaisesta lohkareesta saisi lohkotuksi useita kirkon kivijalkaan käytettyjen kaltaisia paasia. Kuva: O. Äikäs 2005.

Muuruveden kirkkoa rakennettaessa Stenbäckillä oli kirkko tekeillä myös Koivistolle Viipurin lääniin. Se tehtiin lähes samoilla piirustuksilla punaisesta rapakivigraniitista, mutta Muuruvedeltä laivattiin sinne harmaakiveä koristeluun. Koiviston kirkkoa koskevan Wikipedian artikkelin lopussa on linkkejä venäläisiin sivustoihin. Niiden värikuvien perusteella kirkon ovia ja ikkunoita kehystävät kaaret sekä päätyräystäiden reunat näyttävät olevan lohkopintaista Juuruksen tonaliittia.

Muuruveden kirkko; 17.7.2017; Kuva: Aarne Hagman

Kirkon satavuotisjuhlien aikaan Muuruvedelle oli järjestetty ansiokas näyttely Stenbäckin kirkoista. Kiviteollisuusliitto julkaisi äskettäin yhteenvedon Stenbäckin kivikirkoista (Selonen 2018).

Lähteet:

Olli Äikäs