Muuruveden kansakoulut kartalla

Alla on Paikkatietoikkunasta upotettu kartta, johon on merkitty Muuruveden kansakoulut.

Ylimpänä on vanhojen ilmakuvien taso, josta voit valita eri vuoden kuvia. Jos ilmakuva ei näy heti, käy klikkaamassa sen karttataso päälle/pois. Vanhin ilmakuva koko alueelta on vuodelta 1950. Västinniemestä ja sen eteläpuolelta on ilmakuva myös vuodelta 1939.
Voit valita näyttöön muita karttatasoja karttanäytön vasemmasta yläkulmasta.
Kaikki koulut eivät näy kerralla. Voit liikuttaa karttaa ja zoomata sitä lähemmäs ja kauemmas eli vaihtaa mittakaavaa. Ilmakuvien valintapalkkia voit siirtää näytöllä. Vanhat ilmakuvat häviävät näkyvistä laajemmassa kuvassa eli pienemmässä mittakaavassa.
Kartalta voit siis etsiä oman koulusi eri vuosien ilmakuvista ja nykyisestä maastokartasta, taustakartasta ja ilmakuvasta (ortokuvat).
On huomioitava, että kirkonkylän uusi koulu valmistui vuonna 1954 ja Kesämäen koulu vuonna 1957 eli ne eivät ole näkyvissä vuoden 1950 ilmakuvassa, vaikka niiden paikka on kartalle merkitty.
Vastaavasti uusimmissa ilmakuvissa ja kartoilla koulujen paikat näkyvät, vaikka ne eivät enää koulukäytössä ole.
Muuruveden kirkonkylälle on merkitty kolme koulurakennusta. Seuratupa kirkon vieressä toimi koulutilana jo heti sotien jälkeen tipulana ja muutama vuosikymmen myöhemmin kunnallisen keskikoulun opetusluokkana.

Tällä sivulla tietoa:

Tietoja sekä muisteluja omasta kouluajasta

Olisi mukava, jos tänne saataisiin itse kunkin muisteluja ja kuvia omasta kansakoulusta.
Niitä voi lähettää tämän ohjeen mukaan:


Aarne Hagman