Muuruveden koulun 138 vuotista historiaa

Ensimmäinen yleinen kansakoulu aloitti Kauniskankaalla 1886

Muuruveden kunnan ja seurakunnan 50-vuotisesta historiasta 1908-1958 kertovassa kirjasessa kerrotaan, että Muuruvedellä aloitti 11.10.1886 ensimmäinen yleisillä varoilla ylläpidettävä kansakoulu nimeltään Muuruveden kansakoulu. Kansakouluasetus oli säädetty 1886.

Usko sivistyksen ja koulutuksen voimaan oli vahva vaikka ei ollut varmuutta saisiko koulu tukea Nilsiän pitäjältä tai valtiolta. Muuruveden alue kuului tuolloin Nilsiän pitäjään ennen kuin kunta ja seurakunta 1908 erotettiin Nilsiän pitäjästä ja seurakunnasta omiksi yhteisöikseen.

Näin Muuruvesi-kirjassa kerrotaan koululaitoksen alusta Muuruvedellä: ” Muuruveden koulu toimi kolme ensimmäistä vuottaan 1886-1889 Kauniskankaalla agronomi Olli Vartiaisen talossa. Varsinaista koulukalustoa ei ollut, ja opetusvälineetkin olivat puutteellisia.  Luokkahuone oli kooltaan 10 neliöjalkaa (29m2) ja muistitiedon mukaan sinne ahtautui parhaimmillaan 50 oppilasta. ”

Uudet koulurakennukset kylän keskustaan 1889 ja 1909

Vanhat koulut Muuruveden keskustassa. Kuvaaja tuntematon, kuva n. 1950-1960.

Kun oppilasmäärät kasvoivat ja asutus kirkonkylällä lisääntyi, tuli ajankohtaiseksi siirtää koulu kylän keskustaan. K.G. Zittingiltä ostettiin Keskipihan tontti koulua varten 200 markalla. Hintaan kuului yhden lehmän laidun ikuisiksi ajoiksi Alatalon mailla.  Rahoitus tontin ostoon ja koulun rakennuttamiseen saatiin vaivaiskassan jyvärahastosta sekä Nilsiän kunnalle tulevista viinaveroista. Tontti raivattiin talkoovoimin ja ensimmäisen koulurakennuksen rakensi Kalle Rissanen Nilsiästä talkoolaisten avustuksella.

Oppilasmäärien kasvettua entisen koulukartanon viereen rakennettiin toinen koulurakennus, jonka piirustukset laati rakennusmestari K.A. Honkavaara. Uusi koulurakennus valmistui 1909.

Nämä koulurakennukset ovat edelleen olemassa ja yksityisessä omistuksessa.

Uusi kirkonkylän kansakoulu – nykyinen koulurakennus

Muuruveden koulu, kuvaaja tuntematon.

Vuonna 1935 Muuruveden kunta päätti uuden koulurakennuksen rakentamisesta, mutta raskaiden sotavuosien takia, koulu rakennettiin vasta sotien jälkeen ja Muuruveden kirkonkylän kansakoulu aloitti toimintansa uudessa koulurakennuksessa 1954.

Koululle rakennettiin kylän puoleiseen päätyyn laajennusosa eli liikuntasali ja toiseen päätyyn 2017 uusi päiväkoti. Koulussa on lämmitysmuotona ekologinen maalämpö.

 Muuruveden koulu toimii edelleen samassa vankassa kivirakennuksessa ja opetusta annetaan 1-6 luokan oppilaille yhdysluokissa 1-2, 3-4 ja 5-6 lk. Myös viereisen päiväkodin lasten esiopetus tapahtuu koululla. Tätä kirjoittaessa (2024) koulussa on 56 oppilasta ja päiväkoti on täynna.