Muuruveden maaperästä

Tässä artikkelissa ei selosteta seikkaperäisesti alueen maaperää, vaan esitellään kartalla kaksi hyvin erottuvaa maastomuotoa.

Laajempi selvitys maaperästä:

Harjujakso

Muuruvedellä on yksi selvästi erottuva, jääkaudella syntynyt jäätikköjokien sulamisvesien hiekasta ja sorasta kasaama muodostuma. Se alkaa Tuusniemen puolelta Pitkäjärven eteläpuolelta ja jatkuu kapeana pitkittäisharjuna Salmijärvelle. Sen jälkeen se häviää näkyvistä, mutta putkahtaa sitten uudelleen pintaan matalampana Kauniskankaana Puutaansaarelle asti.
Muodostuma näkyy alla olevassa kuvassa vihreällä.

Kauniskangasta ei karttanimenä löydy, mutta tilan nimenä sillä on kytkös Muuruveden taidehistoriaan.

Maaperä 1:200.000; Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

Kartta

Katso, liikuta ja zoomaa eri karttatasoilla

Kumpumoreenia

Alla olevalla kartalla näkyy osa Kiuruveden-Nilsiän kumpumoreenivyöhykettä, upeaa joskin matalaa rengaskuviota, jossa SYKEn sivuilla on arvokkaaksi moreenimuodostumaksi luokiteltu Saari-Palonen (näkyy kuvissa Lassilan mäeltä) sekä Mansikkamäki Kinahmin kvartsilaitoksen vieressä. Tämmöistä kuolleen jään tuotosta on kapea kaista Halunan järveltä kaakkoon vähän matkaa Saari-Palosen ohi.

Kartta

Katso, liikuta ja zoomaa eri karttatasoilla


Lähteitä

Aarne Hagman