Muuruveden maaperästä

Tässä artikkelissa ei selosteta seikkaperäisesti alueen maaperää, vaan esitellään kartalla yksi hyvin erottuva maastomuoto – Muuruveden alueen historiaa sekin.

Harjujakso

Muuruvedellä on yksi selvästi erottuva, jääkaudella syntynyt jäätikköjokien sulamisvesien hiekasta ja sorasta kasaama muodostuma. Se alkaa Tuusniemen puolelta Pitkäjärven eteläpuolelta ja jatkuu kapeana pitkittäisharjuna Salmijärvelle. Sen jälkeen se häviää näkyvistä, mutta putkahtaa sitten uudelleen pintaan matalampana Kauniskankaana Puutaansaarelle asti.
Muodostuma näkyy alla olevassa kuvassa vihreällä.

Kauniskangasta ei karttanimenä löydy, mutta tilan nimenä sillä on kytkös Muuruveden taidehistoriaan.


Maaperä 1:200.000; Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

Maaperäkartta

Kartta

Katso, liikuta ja zoomaa eri karttatasoilla

Aarne Hagman