Muuruveden vesistöjä

Akonvettä ja Petäjäniemi 27.6.2009; Kuva: Aarne Hagman

Muuruvesi on sekä entisen kuntamme että järven nimi. Kyllä sitä myös Muurutjärveksi kutsutaan. Vanhoissa kartoissa järven kohdalla lukee “Muurue”.
Muuruveden vedet kuuluvat Saimaan vesistöalueeseen.
Muuruveteen vedet laskevat pitkin Nilsiän reittiä, jonka alkuna on Laakajärvi – Karttapaikka.
Siitä kun lähdetään kohti Muuruvettä vedet virtailevat Syvärin, Vuotjärven ja Akonveden kautta. Eteenpäin kun liplatellaan päädytään Juurusveden ja Kotkatveden kautta Kallaveteen. Kaikkien näiden järvien rannoilla on muuruvetisiä aikojen saatossa asustanut ja edelleen ainakin kesämökkiläisinä osan vuodesta viettää.
Suuri-Pieksä ja Ylä-Pieksä voivat siellä päin asuville tai asuneelle olla merkittävämpiä vesistöjä kuin Muuruvesi ja nuo muut mainitut järvet. Pieksän järvet ovat eri nimillä hyvinkin vanhoissa kartoissa jo merkittynä.

On seudulla toki monia muitakin järviä ja lampia: itse kullekin tärkeitä koti- ja kalapaikkojakin.
Pitempiä jokia alueella ei juuri ole, mutta virtapaikkoja ja puroja toki runsaasti.
Saaria, lahtia, salmia ja niemiä on lukematon määrä.

Paikkatietoikkuna – Päävesistöalueet ja vesistöjen valuma-alueet

Päävesistöalueen rajan Päijänteen vesistöön näet zoomaamalla kartan mittakaavaa pienemmäksi.


Jokia ja virtapaikkoja Karttapaikassa

Valikoima vesistöjen nimiä

Tähän on valikoiden koottu Nimiarkistosta “erikoisempia” vesistöpaikkojen nimiä. Mukana on myös niemiä ja saaria. On huomioitava, että nykyisessä kartassa paikka voi olla ihan eri nimellä tai sitä ei löydy kartalta ollenkaan. Paikkamerkki avautuvassa kartassa voi olla myös sivussa oikeasta paikasta.
Tätä listaa koskee sama pyyntö: Jos tunnet paikan ja sinulla on siihen joku suhde, kerro siitä.
Voit myös kertoa jostain muustakin sinulle tärkeästä vesistöpaikasta.

Klikkaa auki alasvetovalikko

Aarne Hagman