Myllymökin paikan pohdintaa

Artikkelissa mainitut paikat kartalla

Kartta on upotettu Paikkatietoikkunasta.
Voit zoomata ja liikuttaa sitä.
Vasemmasta yläkulmasta voit valita karttatasot.

Tämän artikkelin lähtökohtana on “Muuruveden historia ja vanhat kuvat” Facebook- ryhmässä esitetty kysymys “Myllymökin” sijainnista. Kysyjä tiesi, että hänen isovanhempansa asuivat siinä ja kirkonkirjojen mukaan heidän kuolinpaikkansa oli “Västinniemi 8”. Sukunimeltään samanlaiset on mainittu Muuruveden maatalousoppilaitoksen palvelijoina. Koulu perustettiin Kauniskaan tilalle vuonna 1908.
Koulun lähellä virtaa Putaanjoki (Putaanvirta) ja sen yhteydessä on kartalla “Myllymökinlahti”. Nämä asiat yhdistettynä tuli pohdittavaksi, onko Putaanjoen varrella joskus ollut mylly ja sen luona kyseinen mökki.

Dokumentissa “Juankoski; Muuruveden yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015” ei ole myllystä eikä mökistä mainintaa. Sieltä löytyy kartta vuodelta 1777-1778. Siihen on merkitty joen kapeimmalle kohdalle teksti, jossa näyttää lukevan “Putankoski”. Nykyinen jokiuoma on siltä kohti selvästi perattu ja sen länsipuolella on kivikkoa, joka näyttää veden hiomalta. Karttaa katsoen vaikuttaa siltä, että joen uoma on jossain vaiheessa kulkenut lännenpänä. Näiden perusteella voisi päätellä, että joessa on aikaisemmin ollut koski. Mutta onko siinä ollut mylly ja kyseinen mökki, jää arvailujen varaan.
Putaanjoen suun seudulla, joen eteläpuolelle kyseisen dukumentin karttaan on merkitty torpan paikka. Se ei ajoituksen ja sijainnin puolesta oikein sovi “Myllymökiksi”.

Ryhmässä keskustelu sitten laajeni muihin mahdollisiin myllyihin ja torppiin.
Kirkonkylän puolella on dokumentin karttaan merkitty talonpaikka/torppa, jonka sijainti on selvitetty maastosta löytyneiden rakenteiden perusteella. Sen ikää ei tiedetä.

Asiaa edelleen pohdittaessa, kävi ilmi, että Pieksällä on varmasti ollut mylly ja myllyn luona mökki. Tästä ovat todisteena erään ryhmän jäsenen muistot sekä myllystä, että tien toisella puolella olleesta “Myllyn Marin mökistä”.

Etsin “Nimiarkistosta”, onko sellainen siellä mainittu, mutta en löytänyt.
“Hagmanin Marin mökki” kyllä siellä on, mutta enpä sen historiaa ja asukkaita tunne – Pitäisikö ottaa selvää?

Kyseisessä keskustelussa mainittiin myös Västinniemessä ollut mylly. Se oli Navasjoessa.
Pieksän, Pieksänkosken ja Navasjoen myllystä on selostus kirjassa “Emäpitäjästä tehtaan varjoon; Elämää ja tapahtumia Muuruvetisten matkassa; Media Wallius 2001”.
Kirjassa on mainittu myös Murtolahden Tihvonjoessa ollut mylly ja pärehöylä.

Täydennän artikkelia ja karttaa, kun saan lisätietoja asioista

Aarne Hagman