Tehtäviä pinnanmuodoista

Lassilan mäeltä 2.10.2020; Kuva: Aarne Hagman

Näiden interaktiivisten tehtävien avulla voit tutustua Muuruveteen.
Vastaukset löytyvät yleensä kyseisen aiheen sivuilta, artikkeleista, tehtäviin liitetystä materiaalista ja karttatehtävissä luonnollisesti kartoista.

Muuruveden mäkiä

Mäki Järnefeltin taulussa

Eero Järnefelt, Heinäkuun päivä;
Public domain, via Wikimedia Commons

Mitä muodostumia kartalla?

Esimerkki kalliosta

Aarne Hagman